Certificaten

De woningwet heeft als doel om er voor te zorgen dat er goede woningen worden gebouwd, die veilig zijn. Deze wet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften genoemd in het bouwbesluit.

In het bouwbesluit wordt aangegeven waaraan een pand moet voldoen voor de veiligheidseisen, hierbij moet vooral gedacht worden aan de brandveiligheid. Aan deze installaties zijn bepaalde voorschriften verbonden waaraan ze moeten voldoen, deze staan beschreven in de bijbehorende NEN-Normen. Deze normen vormen de basis voor het Programma van Eisen.

Het Programma van Eisen maakt duidelijk welke installaties er in het pand aanwezig moeten zijn en waaraan ze moeten voldoen. Dit wordt overzichtelijk weergegeven en wordt bijgehouden wanneer er een verbouwing of renovatie is.

Bij bepaalde installaties is het verplicht om een installatiecertificaat te hebben. Deze verplichting is terug te vinden in de bijbehorende NEN-norm.

Wanneer een inspectiecertificaat verplicht is, zal dit door een vakman gedaan moeten worden die verstand heeft van de installaties. Hiervoor is dus altijd een externe partij nodig. Bij Van den Dool beschikken we over de juiste kennis om deze installaties van een inspectie te voorzien.