Fabrieken en magazijnen

Detectomat voor fabriek en magazijn

Fabrieken en magazijnen kunnen geweldig verschillen in afmeting en uitvoering, sommige zijn volledig geautomatiseerd en in sommige zijn meerdere personen aanwezig op verschillende tijdstippen.

Distributiemagazijnen kunnen moeilijke locaties zijn om te werken, vaak zijn er speciale platformen nodig voor het werken op hoogte, dit vormt ook voortdurend een probleem tijdens onderhoud en bij reparaties.

Het gebruikte materiaal en de toegang tot vluchtroutes zijn ook uiterst belangrijk tijdens de planning en het ontwerp van een effectief branddetectiesysteem. Lineaire rookmelders vormen soms een alternatief voor de standaard puntdetectiesystemen en aanzuigsystemen tussen stellingen, ze bieden een oplossing voor een gevoelige en toch stabiele branddetectie. Van den Dool heeft dan ook passende oplossingen.

De detectomat adresseerbare multisensor brandmelders zijn ideaal voor deze omgeving. Ze kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze op ingestelde tijdstippen, als het gebouw volledig bezet is en het risico dat een brand onopgemerkt blijft klein is, het rookelement op lage gevoeligheid wordt overgeschakeld, waarna het wordt teruggezet in normale modus en gevoeligheid tijdens periodes die niet bezet zijn.

De detectomat adresseerbare puntmelders bieden ook extra bescherming voor printplaten en belangrijke componenten, zodat ze kunnen blijven functioneren in moeilijke omgevingen. De compensatie van drempelwaarden vermindert het effect van vuil en stof, verlengt de levensduur en verlaagt de kosten van de melder. U kunt ook het besmettingsniveau van elk sensorelement van elk apparaat in de detectomat-reeks op elk gewenst moment aflezen.

De Fire Ray 5000 lineaire rookmelders en FC410 lineaire detectormodule kunnen direct worden verbonden met de te adresseren lus, waardoor wordt bespaard op de bedrading en de daarmee verbonden kosten. De beamdetector is zo ingesteld dat wanneer de straling verschuift door bewegingen van het gebouw, hij zichzelf automatisch weer uitlijnt.