Verzorgingshuizen

Detectomat voor verzorgingshuizen

De betrouwbaarheid van een geschikt branddetectie- en alarmsysteem in een verzorgingstehuis is van het allergrootste belang want het moet levens beschermen. Anders dan in gebouwen waar alle mensen gezond en bij volle zinnen zijn, is de situatie in een verzorgingstehuis anders. Hier moet rekening mee worden gehouden tijdens de ontwikkeling van het systeem.

Storingen kunnen veel stress veroorzaken bij bewoners; vandaar dat het zeer belangrijk is dat het gekozen systeem een goede dekking biedt, betrouwbaar is en zo vroegtijdig mogelijk waarschuwt in geval van brand met het oog op de extra moeilijkheden en onregelmatigheden bij het evacueren van bewoners.

Meubels in verzorgingstehuizen bevatten vaak koolstof. In een langzaam, smeulend vuur met deze materialen, komt koolmonoxide vrij. Dit explosieve gas is erg giftig, geur- en kleurloos en vormt een reusachtig gevaar voor slapende mensen. Lang voordat er zichtbare signalen zijn, heeft giftig gas meestal al gevaarlijke niveaus bereikt. Bij oudere en kwetsbare mensen zelfs levensgevaarlijk.

Door de PL3300 COBT-multisensor in alle slaapkamers te installeren, wordt een meer dan uitstekende bescherming gegarandeerd tegen de uitstoot die vrijkomt bij brand door warmte, rook en koolmonoxide.

Deze drie detectie-elementen samen vormen een zeer gevoelige melder, die ondanks dat hij geclassificeerd is als een optische rookmelder, qua gevoeligheid nog een stapje verder gaat in het geval er koolmonoxide aanwezig is. Hierdoor kan de melder meestal veel sneller reageren dan een standaard optische rookmelder, waardoor de bewoner sneller kan worden gered en er dus minder gevaar bestaat op het inademen van rook/ giftige gassen.

Er bestaan momenten waarop de kwetsbare bewoners in het gebouw risico lopen, maar waar het geluid van een alarm alleen maar voor onrust zorgt. In dergelijke situaties zijn de sirenes en optische alarmgevers van detectomat geadresseerd, dat wil zeggen dat ondanks dat ze op dezelfde kabel zitten, er kan worden geprogrammeerd wanneer ze moeten werken en hoe hoog het volume moet zijn. Het volume is in de software ingesteld, bepaalde aantal alarmgevers kunnen dus op een lager niveau worden gezet dan andere, of het geluid kan zelfs worden uitgezet, zodat alleen de optische alarmgever overblijft. Hierdoor is de ontwikkelaar flexibel in zijn ontwerp, terwijl de installateur en gebruiker niet op extra kosten worden gejaagd met extra bedrading voor het alarmgevercicuit. In sommige situaties kiezen de ontwerpers er zelfs voor gebruik te maken van de functie dat slechts die ene alarmgever een akoestisch signaal afgeeft gedurende een bepaalde tijd, waardoor de bewoners tijd hebben de oorzaak van het alarm te onderzoeken.