Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze diensten aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) van toepassing.

Lees hier meer over onze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Voor Van den Dool Engineering bv gelden deze Algemene Leveringsvoorwaarden.