Brandveiligheid

Brandveiligheid
4-07-2017

4 dingen die u nog niet wist over brandveiligheid

Brandveiligheid wordt een steeds belangrijker begrip, vooral de overheid stelt steeds meer eisen aan de brandveiligheid van panden. Van den Dool helpt u op weg binnen de wereld van brandveiligheid.

Regelgeving voor brandmeldinstallaties

Vanuit de wet-en regelgeving zijn er een aantal eisen waarop gelet moet worden. De basis van de brandveiligheid binnen panden is terug te vinden in het bouwbesluit dat behoort tot het pand. In het bouwbesluit staat duidelijk omschreven waaraan een pand moet voldoen.

Een vastgoedeigenaar heeft een bepaalde zorgplicht waaraan hij zich moet houden. Deze gaat over het functioneren, de veiligheid en het onderhoud van de installaties.

Het is zaak veilig te bouwen, veilige installaties te gebruiken en veilig gebruik te maken van het bedrijfspand. Hierbij staat het ontwerp van de installaties en het onderhoud daarvan centraal.

Vanuit het bouwbesluit worden verschillende NEN-normen voorgeschreven. Deze NEN-normen zijn van belang bij het ontwerpen en aanleggen van de installaties.

Panden met een verhoogd risico

Er zijn gebouwen die een verhoogd risico hebben en daardoor dus ook strengere eisen krijgen voor de brandveiligheid. Hierbij moet u denken aan kinderdagverblijven, scholen, hotels en verzorgingstehuizen. Het gaat om de zelfredzaamheid van de verschillende groepen.

Veiligheidsregio Rotterdam

Binnen de regio Rotterdam wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid. De veiligheidsregio Rotterdam is een overheidsorganisatie die namens 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van veiligheid.

Zij geven advies en voeren controles uit voor de (brand)veiligheid en gezondheid. De rapporten van deze controles zijn terug te vinden op de website. Op deze manier proberen zij bedrijven bewust te maken brandveiligheid.

Onderhoud brandmeldinstallaties

Bij het installeren van een brandmeldinstallatie bent u nog niet klaar. Het onderhouden van de installatie is net zo belangrijk. Bij het veranderen van de ruimtes verandert ook de situatie rondom brandveiligheid. Er moet altijd rekening gehouden worden met de vluchtroutes.

In de zorgplicht is opgenomen dat er adequaat wordt beheerd, onderhoud en gecontroleerd. Zodat de veiligheid binnen het pand gegarandeerd blijft. Hierbij is de documentatie van de controles en het onderhoud van essentieel belang.