Hotel New York

Hotel New York inspectiecertificaat brandmeldinstallatie ontruimingsinstallatie
21-03-2017

Hotel New York is voorzien van een inspectiecertificaat

Onze specialist op het gebied van brandveiligheid heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het certificeren van de brand -en ontruimingsalarminstallatie in Hotel New York en met resultaat!

Vrijdag 17 maart heeft Hotel New York het inspectiecertificaat voor de brandmeldinstallatie mogen ontvangen.

In het bouwbesluit dat behoort tot een pand staat altijd aangegeven aan welke eisen een pand moet voldoen. Hierin zijn ook de eisen voor de brandmeldinstallatie terug te vinden. Op basis van deze gegevens wordt een Programma van Eisen opgesteld. Hierin is te lezen wat de uitgangspunten van de installaties zijn.

In het bouwbesluit dat van toepassing is op Hotel New York is onder andere aangegeven dat er een geldig inspectiecertificaat aanwezig moet zijn voor de brandmeld -en ontruimingsalarminstallatie . Hotel New York is de afgelopen jaren bezig geweest met verbouwen waardoor dit uitdaging werd.

Hotel New York begon in 2002 met verbouwen, hiervoor is een nieuw Programma van Eisen opgesteld. In 2007 is Van den Dool begonnen met het vervangen van de brandmeldinstallatie. Daarna moest de nieuwe brandmeld -en ontruimingsinstallatie worden gecertificeerd volgens het bouwbesluit uit 2012.

In dit traject is er gekeken naar een gelijkwaardigheidsoplossing. Er zijn vaak meerder manieren om de brandveiligheid binnen een pand te kunnen garanderen. Hiervoor is een nieuwe installatie niet altijd verreist. Van den Dool heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

Het plan is geschreven om duidelijk te maken dat de huidige sprinklerinstallatie in de kelder en op de begane grond ook de brandveiligheid waarborgt. Na het aanleveren en de goedkeuring van dit plan, zijn de brand -en ontruimingsinstallatie goedgekeurd en voorzien van een inspectiecertificaat.