NEN-3140 keuring

NEN 3140
21-11-2017

De meest gestelde vragen over een NEN-3140 keuring

Is de NEN-3140 keuring verplicht?
Verzekeraars stellen in de polisvoorwaarden dat uw elektrische installatie aangelegd moet zijn volgens de NEN 1010 - NEN 3140. Wanneer u niet kunt aantonen dat uw installaties voldoen aan de NEN-normen, zal de verzekeraar gedeeltelijk of niets uitkeren.

In de Arbowetgeving staat dat u moet voldoen aan de elektrische veiligheid van uw personeel. Wanneer u voldoet aan de NEN-3140 voldoet u aan deze bepaling.De NEN-3140 keuring is dus niet verplicht, maar wordt wel vaak als middel vermeld om aan andere eisen uit de wetgeving te voldoen.

NEN 3140

Hoe gaat een keuring in zijn werk?
Tijdens een keuring wordt er zowel visueel geïnspecteerd als door middel van meetapparatuur. Alle afwijkingen worden genoteerd en beoordeeld. Iedere afwijking wordt voorzien van een foto, omschrijving, locatie, bepaling en prioriteit. Hierdoor weet u precies welke afwijkingen hersteld moeten worden.

Hoe vaak moet er een keuring plaatsvinden?
De frequentie van de keuringen is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De leeftijd van de installatie
  • De kwaliteit van de installatie
  • De omgevingsomstandigheden
  • Door wie de installatie wordt gebruikt
  • De mate van toezicht op de installatie

Wat gebeurd er na een inspectie?
Na de NEN-3140 inspectie ontvangt u van ons een rapport met daarin alle bevindingen. De resultaten worden allemaal overzichtelijk weergegeven met daarbij de behorende prioriteit van de afwijking. De prioriteit geeft aan hoe gevaarlijk de afwijking is. Op basis van de bovenstaande gegevens kan er een advies gegeven worden over het herstellen van de afwijkingen.

Wij hebben onze bedrijfsprocessen zó ingericht dat u binnen een week weet of uw installatie voldoet aan de gestelde normen. Afwijkingen kunnen door Van den Dool worden verholpen zodat uw installatie aan de NEN-3140 blijft voldoen. Onze projectleiders voorzien u graag van meer informatie!