Storingsonderhoud

Storingsonderhoud is een gevolg wanneer er geen preventief onderhoud wordt verricht. Hierdoor kunnen er verrassingen ontstaan, die u liever vermijdt.

Door niet met enige regelmaat naar een installatie te kijken en te testen kan hij op een gegeven moment zijn goede staat verliezen zonder dat u het doorheeft.

Bij storingsonderhoud gaat het om het uitvoeren van werkzaamheden die niet gepland staan. Het doel is om storingen zo snel mogelijk te verhelpen, die voor hinder zorgen bij de gebruiker. Door storingsonderhoud te verrichten worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Storingsonderhoud kent ten opzichte van preventief onderhoud een aantal nadelen. Er zal voor iedere storing apart gebeld moet worden voor een monteur, de kosten onvoorspelbaar en veel hoger dan bij preventief onderhoud. Daarnaast vraagt het veel administratief werk.

Bij preventief onderhoud zijn de kosten altijd lager en blijven de installaties in goede staat.